logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna
slika-za-naslovnu-ulaz-u-skolu-skola bez nasilja
Gornji baner

Завршене набавке

09.05.2020.

Одлука о измени Уговора О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ, Редни број ЈНОП 1-ЗН/2020

06.04.2020.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ ЈН 1.1.1/2020 Јавна набавка добара – интерактивних табли са пројектором, ЈНОП 1-3Н/2020

26.02.2020.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ ЈН 1.1.1/2020 Јавна набавка добара – електричне енергије

14.02.2020.

Одлука о додели УГОВОРА за јавну набавку електричне енергије, по позиву број 107/5 од 05.02.2020. године

05.02.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 107/5 oд 05.02.2020. гoдине У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПOТРЕБЕ OСНOВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

05.02.2020.

Конкурсна документација - за јавну набавку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНOСТИ бр. ЈН 1.1.1./ 2020.

Завршене набавке из претходног периода можете погледати ОВДЕ ...

regular1
donji-baner-copyright