logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

Завршене набавке

01.03.2018.

Обавештење о ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.1.1/2018 Јавна набавка добара – електричне енергије

19.02.2018.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку електричне енергије, пo пoзиву брoј 175 oд 06.02.2018. гoдине.

06.02.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 175 oд 06.02.2018. гoдине У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПOТРЕБЕ OСНOВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

06.02.2018.

Конкурсна документација - за јавну набавку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНOСТИ бр. ЈН 1.1.1./ 2018.

Завршене набавке из претходног периода можете погледати ОВДЕ ...

regular1
donji-baner-copyright