logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

Завршене набавке

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. Месо и прерађевине од меса

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. Млеко и млечни производи

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. Маргарин, уље, додаци јелима и зачини

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 5. Свеже воће и поврће, вода и сокови

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 7. Конзумна јаја

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 8. Брашно, тестенине и кондитор. производи

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 9. Хлеб и хлебни производи

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 10. Бурек и пецива - свежи

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору за партију 11. Вода из аутомата

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 1. Месо и прерађевине од меса

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 2. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 3. Млеко и млечни производи

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 4. Маргарин, уље, додаци јелима и зачини

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 5. Свеже воће и поврће, вода и сокови

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 7. Конзумна јаја

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски пропзводи

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 9. Хлеб и хлебни производи

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 10. Бурек и пецива - свежи

03.05.2018.

Одлука о додели уговора за партију 11. Вода из аутоматад

18.04.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 558 од 18.04.2018. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКоЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11 ЗА ПОТРЕБЕ OСНOВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину.

18.04.2018.

Конкурсна документација - за јавну набавку Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, oбликовану по партијама од 1 до 11, по позиву број 558 од 18.04.2018.године, бр. ЈН 1.1.2/ 2018.

01.03.2018.

Обавештење о ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.1.1/2018 Јавна набавка добара – електричне енергије

19.02.2018.

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку електричне енергије, пo пoзиву брoј 175 oд 06.02.2018. гoдине.

06.02.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 175 oд 06.02.2018. гoдине У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПOТРЕБЕ OСНOВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

06.02.2018.

Конкурсна документација - за јавну набавку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНOСТИ бр. ЈН 1.1.1./ 2018.

Завршене набавке из претходног периода можете погледати ОВДЕ ...

regular1
donji-baner-copyright