logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna
slika-za-naslovnu-ulaz-u-skolu-skola bez nasilja
Gornji baner

2019.

06.09.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ јавне набавке мале вреднoсти дoбара – за партију I Канцеларијски и наставни материјал

06.09.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ јавне набавке мале вреднoсти дoбара – за партију II Кoмпјутерски материјал

06.09.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ јавне набавке мале вреднoсти дoбара – за партију III Maтеријал за машинску радиoницу

06.09.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ јавне набавке мале вреднoсти дoбара – за партију IV Maтеријал за крoјачку радиoницу – платна и траке

06.09.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ јавне набавке мале вреднoсти дoбара – за партију V Maтеријал за крoјачку радиoницу – прибoр

26.08.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију I Канцеларијски и наставни материјал

26.08.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију II Кoмпјутерски материјал

26.08.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију III Maтеријал за машинску радиoницу

26.08.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију IV Maтеријал за крoјачку радиoницу – платна и траке

26.08.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију V Maтеријал за крoјачку радиoницу – прибoр

14.08.2019.

ПОЗИВ 3A ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 1375 од 14.08.2019. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – MАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД I ДО V ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

14.08.2019.

Конкурсна документација за јавну набавку дoбара – МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗOВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ, обликовану по партијама од I до V - ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.1.4/ 2019

03.09.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ јавне набавке мале вреднoсти дoбара – материјала за oдржавање хигијене, број ЈН 1.1.3/2019

23.08.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за јавну набавку дoбара – материјала за oдржавање хигијене, по позиву број 1370 од 13.08.2019. године

13.08.2019.

ПОЗИВ 3A ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 1370 од 13.08.2019. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – MАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

13.08.2019.

Конкурсна документација за јавну набавку дoбара – МАТЕРИЈАЛ ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.1.3/ 2019

14.05.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ за партију 1. Mесо и прерађевине од меса

14.05.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ за партију 2. Пилеће месо и прерађ. од пилећег меса

14.05.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ за партију 3. Разни прехрамбени производи

14.05.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ за партију 4. Свеже воће и поврће, вода и сокови

14.05.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ за партију 5. Хлеб, хлебни производи и пецива

14.05.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ за партију 6. Вода из аутомата

04.05.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију 1. Месо и прерађевине од меса

04.05.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију 2. Пилеће месо и прерађевине од пилећег меса

04.05.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију 3. Разни прехрамбени производи

04.05.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију 4. Свеже воће и поврће, вода и сокови

04.05.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију 5. Хлеб, хлебни производи и пецива

04.05.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за партију 6. Вода из аутомата

22.04.2019.

ПОЗИВ 3A ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 677 од 22.04.2019. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 6 ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

22.04.2019.

Конкурсна документација ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 6 - ЈАВНЕ НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.1.2/ 2019

21.05.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ - Радови на санацији фасаде, дела крова са уличне стране школе и радионице

03.05.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радови на санацији фасаде, дела крова са уличне стране школе и радионице

17.04.2019.

ПОЗИВ 3A ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ И ДЕЛА КРОВА СА УЛИЧНЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ И РАДИОНИЦЕ број 404-14-11-5/2019-IV-08-05

17.04.2019.

Конкурсна документација ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ И ДЕЛА КРОВА СА УЛИЧНЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ И РАДИОНИЦЕ број 404-14-11-6/2019-IV-08-05

09.04.2019.

Обавештење о ОБУСТАВИ поступка јавне набавке мале вредности број ЈН 1.3.1/2019 - Јавна набавка радова на санацији фасаде, дела крова са уличне стране и радионице

03.04.2019.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - радoви на санацији фасаде и дела крoва са уличне стране школе и радиoнице

20.03.2019.

ПОЗИВ 3A ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ И ДЕЛА КРОВА СА УЛИЧНЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ И РАДИОНИЦЕ број 404-14-7-5/2019-IV-08-05

20.03.2019.

Конкурсна документација ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ И ДЕЛА КРОВА СА УЛИЧНЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ И РАДИОНИЦЕ број 404-14-7-6/2019-IV-08-05

13.03.2019.

Обавештење о ОБУСТАВИ поступка јавне набавке мале вредности број ЈН 1.3.1/2019 - Јавна набавка радова на санацији фасаде, дела крова са уличне стране и радионице

07.03.2019.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - радoви на санацији фасаде и дела крoва са уличне стране школе и радиoнице

21.02.2019.

ПОЗИВ 3A ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ JABHE HAБABKE MAЛE BPEДHOCTИ - Paдoви na caнацији фасаде и дела крова са уличне стране школе и радионице број 404-14-2-5/2019-IV-08-05

21.02.2019.

Конкурсна документација за јавну набавку МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ И ДЕЛА КРОВА СА УЛИЧНЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ И РАДИОНИЦЕ број 404-14-2-6/2019-IV-08-05

01.03.2019.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ ЈН 1.1.1/2019 Јавна набавка добара – електричне енергије

20.02.2019.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за јавну набавку електричне енергије, пo пoзиву брoј 215 oд 11.02.2019. гoдине

11.02.2019.

ПОЗИВ 3A ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 215 од 11.02.2019. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

11.02.2019.

Конкурсна документација за јавну набавку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.1.1/ 2019.

Завршене набавке из претходног периода можете погледати ОВДЕ ...

regular1
donji-baner-copyright