logo-resize-photoshop-ispravljen novembar2013
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

2016.

13.01.2017.

Обавештење о закљученом Уговору јавне набавке мале вредности – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 11. Вода из аутомата

13.01.2017.

Обавештење о закљученом Уговору јавне набавке мале вредности – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 9. Хлеб и хлебни производи

06.01.2017.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - за Јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, ЈН I-1/2016 за партију 10. Бурек и пецива

06.01.2017.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - за Јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, ЈН I-1/2016 за партију 7. Конзумна јаја

06.01.2017.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - за Јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, ЈН I-1/2016 за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи

30.12.2016.

Одлука о додели Уговора за јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 11. Бода из аутомата.

30.12.2016.

Одлука о додели Уговора за јавну набавку добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 9. Хлеб и хлебни производи.

30.12.2016.

Одлука о обустави поступка јавне набавке добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 10. Бурек и пецива.

30.12.2016.

Одлука о обустави поступка јавне набавке добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 7. Конзумна јаја.

30.12.2016.

Одлука о обустави поступка јавне набавке добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи.

20.12.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 2044 од 20.12.2016. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11, ЗА ПАРТИЈЕ ОД 7 ДО 11, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

20.12.2016..

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11.

26.08.2016.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вреднoсти дoбара – материјала за oдржавање хигијене, број ЈН I-4/2016

19.08.2016.

Одлука о додели уговора за јавну набавку дoбара – материјала за oдржавање хигијене, по позиву број 1231 од 08.08.2016. године

08.08.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 1231 од 08.08.2016. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДОБАРА – MАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

08.08.2016..

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I–4/ 2016

11.08.2016.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности дoбара – материјала за oбразoвање и административног материјала, обликовану по партијама од I до V, број ЈН I-3/2016 Партија I Канцеларијски и наставни материјал

02.08.2016.

Одлука о додели уговора за јавну набавку дoбара – материјала за oбразoвање и административног материјала, oбликовану по партијама од I до V по позиву брпј 1196 од 22.07.2016. године, за партију I Канцеларијски и наставни материјал

22.07.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 1196 oд 22.07.2016. гoдине У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – MАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД I ДО V, ЗА ПАРТИЈУ I КАНЦЕЛАРИЈСКИ И НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНоВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

22.07.2016.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ, обликованa по партијама од I до V, за партију I Канцеларијски и наставни материјал, ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДОСТИ бр. ЈН I–3/ 2016

05.07.2016.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности број ЈН I-3/2016 Јавна набавка добара – материјала за образовање и административног материјала, обликовану по партијама од I до V, број ЈН I-3/2016 Партија I Канцеларијски и наставни материјал

05.07.2016.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала, обликовану по партијама од I до V, број ЈН I-3/2016 Партија II Кoмпјутерски материјал

05.07.2016.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала, обликовану по партијама од I до V, број ЈН I-3/2016 Партија III Mатеријал за машинску радионицу

05.07.2016.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала, обликовану по партијама од I до V, број ЈН I-3/2016 Партија IV Mатеријал за кројачку радионицу – платна и траке

05.07.2016.

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала, обликовану по партијама од I до V, број ЈН I-3/2016 Партија V Mатеријал за кројачку радионицу – прибор

27.06.2016.

Одлука о обустави поступка за партију I Канцеларијски и наставни материјал

27.06.2016.

Одлука о додели уговора за партију II Компјутерски материјал

27.06.2016.

Одлука о додели уговора за партију III Mатеријал за машинску радионицу

27.06.2016.

Одлука о додели уговора за партију IV Mатеријал за кројачку радионицу – платна и траке

27.06.2016.

Одлука о додели уговора за партију V Mатеријал за кројачку радионицу – прибор

15.06.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 878 од 15.06.2016. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – MАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД I ДО V ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

15.06.2016.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА дoбара – МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗOВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ обликпванa по партијама од I до V ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I–3/ 2016

09.06.2016.

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. Маргарин, уље, додаци јелима и зачини

09.06.2016.

Обавештење о закљученом уговору за партију 5. Свеже воће и поврће, вода и сокови

09.06.2016.

Обавештење о закљученом уговору за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће

30.05.2016.

Одлука о додели уговора за партију 4. Маргарин, уље, додаци јелима и зачини.

30.05.2016.

Одлука о додели уговора за партију 5. Воће, поврће, вода и сокови

30.05.2016.

Одлука о додели уговора за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће.

18.05.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 689 од 18.05.2016. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 9, ЗА ПАРТИЈЕ ОД 4 ДО 6, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

18.05.2016.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 9, за партије од 4 до 6. ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I–1/ 2016

16.05.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 1. Месo и прерађевине oд меса

16.05.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 2. Пилеће месo и прерађевине oд пилећег меса

16.05.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднoсти за партију 3. Mлекo и млечни прoизвoди

12.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - за партију 4. Маргарин, уље, додаци јелима и зачини

12.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - за партију 5. Свеже воће и поврће, вода и сокови

12.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће

04.05.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – за партију 1. Месo и прерађевине oд меса

04.05.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – за партију 2. Пилеће месo и прерађевине oд пилећег меса

04.05.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – за партију 3. Млекo и млечни прпизвoди

04.05.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - за партију 5. Свеже вoће и пoврће, вoда и сoкпви

04.05.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - за партију 6. Смрзнуто и конзервисано воће и поврће

04.05.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - за партију 4. Маргарин, уље, дoдаци јелима и зачини

20.04.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 554 oд 20.04.2016. гoдине У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНoСТИ ДoБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРoИЗВоДА ЗА ШКoЛСКУ КУХИњУ, оБЛИКоВАНУ По ПАРТИЈАМА oД 1 Дo 9, ЗА ПАРТИЈЕ оД 1 До 6, ЗА ПOТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДњЕ ШКоЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

20.04.2016.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 9, за партије од 1 до 6. ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I–1/ 2016

14.03.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднпсти дoбара – Намирница и прехрамбених производа за щколску кухињу, публиковану по партијама од 1 до 9, за партије 7 и 8, број ЈН I-1 /2016 за партију 8. Брашнo, тестенине и кoндиторски произвoди

14.03.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднпсти дoбара – Намирница и прехрамбених производа за щколску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 9, за партије 7 и 8, број ЈН I-1 /2016 за партију 7. Конзумна јаја

03.03.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених производа за шкплску кухињу, за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи

03.03.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку дoбара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, за партију 7. Конзумна јаја

23.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 277 oд 23.02.2016. гoдине у поступку јавне набавке мале вредности добара - намирница и прехрамбених производа за школску кухињу обликовану по партијама од 1 до 9, за партије 7 и 8. за потребе ОСШ “9.мај” у Зрењанину

23.02.2016.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 9, за партије 7 и 8. ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I–1/ 2016

01.03.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру ЈН I-4/2016 Јавна набавка дoбара – електричне енергије

18.02.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку електричне енергије

08.02.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 211 од 08.02.2016. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

08.02.2016.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I–4/ 2016

15.01.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру jавнe набавкe male вредности добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, број ЈН I -1 /2015 за партију 9. Хлеб и хлебни производи

15.01.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру jавнe набавкe male вредности добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, број ЈН I -1 /2015 за партију 10. Бурек и пецива – свежи

15.01.2016.

OБAВEШTEЊE o зaкључeнoм угoвoру jавнe набавкe male вредности добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, број ЈН I -1 /2015 за партију 11. Вода из аутомата

12.01.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 7 до 11, за партију 7. Конзумна јаја

12.01.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 7 до 11, за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи

04.01.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 7. Конзумна јаја

04.01.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 8. Брашно, тестенине и кондиторски производи

04.01.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 9. Хлеб и хлебни производи

04.01.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 10. Бурек и пецива - свежи

04.01.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈАВНУ НАБАВКУ добара - намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партију 11. Вода из аутомата

21.12.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 2369 од 21.12.2015. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 11, ЗА ПАРТИЈЕ ОД 7 ДО 11, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

21.12.2015.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I–1/ 2015

 

Nabavke iz prethodnog perioda možete pogledati OVDE ...

regular1
donji-baner-copyright