logo-resize-photoshop-ispravljen novembar2013
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

Запослени

   У основној и средњој школи “ 9 мај “ запослено је 143 радника, од тога 108 су наставно особље. Поред наставника разредне и разредно-предметне наставе у школи раде и следеће службе:

  • Стручна служба је заступљена следећим стручним профилима : 2 психолога, 1 специјални педагог, 1 социјални радник и 1 библиотекар-медијатекар.
     
  • Здравствена служба је заступљена са 3 медицинска техничара и 1 стоматолошким техничарем.
     
  • Наставници индивидуалне наставе: 4 логопеда, 6 реедукатора психомоторике, 2 соматопеда и 2 наставника корективног рада.
     
  • Ваннаставно особље чини 15 радника.

   У школи постоје кадровски услови за успешан образовно-васпитни рад.

 

regular1
donji-baner-copyright