logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna
slika-za-naslovnu-ulaz-u-skolu-skola bez nasilja
Gornji baner
regular1

Средња школа

a_ArrowLine

   Школа половином 70-их година прошлог века почиње да се бави и стручним оспособљавањем ученика. У оквиру средње школе данас се ученици образују и усмеравају у четири подручја рада, а то су:

 1. Машинство и обрада метала (аутолимар, бравар, електрозаваривач, ковач, помоћник бравара, помоћни обрађивач лима)
   
 2.  Текстилство и кожарство(конфекцијски шивач, шивач текстила, шивач обуће)
   
 3.  Трговина, угоститељство и туризам(припремач намирница)
   
 4.  Пољопривреда, производња и прерада хране(пекар)

   Теоријска настава за све образовне профиле се изводи у школи и то у две смене, а практична настава у школским радионицама и у отвореној привреди у Зрењанину, Кикинди и Српској Црњи.

Трајање школовања:

 •  Једногодишње оспособљавање за рад (манипулант) и
   
 •  двогодишње и трогодишње образовање (1+2 и 1+3)

Програмске могућности:

 • ванредно школовање и
   
 •  преквалификација и доквалификација

Проширена делатност:

 • пружање услуга кроз рад радионица

 

Placeholder  Image
tekstilstvo-i-kozarstvo1
donji-baner-copyright