logo-resize-photoshop-ispravljen novembar2013
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

Сервис за пружање подршке

adobe_reader_logo_resize

На основу Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о додатној образовној, здравственој и специјалној подршци детету и ученику, наша школа је школске 2012/2013.године формирала Тим им за пружање подршке.

regular1
donji-baner-copyright