logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna
slika-za-naslovnu-ulaz-u-skolu-skola bez nasilja
Gornji baner

О нама

   Основна и средња школа "9.мај" основана је 1966. године и налази се у самом центру Зрењанина. По свом оснивању, смештена је у згради која је сазидана још давне 1903. године и представља споменик културе, под заштитом Завода за заштиту споменика. Зграда је првобитно имала намену "интерната жељезничке средњошколске омладине", половином прошлог века у згради је био смештен "Дом за мушку и женску омладину", да би 1960.године била основана Основна школа "2.октобар" у чијем саставу се, налазило одељење за децу ометену у психофизичком развоју. Услед већих потреба за образовањем и збрињавањем овакве деце, основна школа која се надаље бави само васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју. При школи се налазио и интернат, да би 1977. године био измештен у засебну зграду.

Placeholder  Image
Placeholder  Image Placeholder  Image

   У школској згради, у чијем склопу се налазе и две помоћне зграде, постоје релативно адекватне просторије за рад, с обзиром да зграда у којој је школа није грађена за потребе школе (учионице, кабинети, радионице за стручно оспособљавање, библиотека са медијатеком, играоница, просторије за стручну службу и административно особље, амбуланта, кухиња, трпезарија, итд.)
   Школа се од оснивања бавила основношколским образовањем, које се данас одвија према Плану и програму за лако ментално заосталу децу из 1995. године. Настава се реализује у две смене, услед мањка броја учионица. За ученике нижих разреда основне школе обезбеђен је и продужени боравак. Такође, при матичној школи постоје и раде 6 дислоцираних одељења у пет насељених места зрењанинске општине. На тај начин, школа се труди да обухвати основношколско васпитање и образовање деце са сметњама у развоју на територији целе општине.
   Теоријска настава за све образовне профиле се изводи у школи и то у две смене, а практична настава у школским радионицама и у отвореној привреди у Зрењанину и Кикинди.
   Услед све већих потреба, 1989. године се оснива предшколско одељење, у циљу ране стимулације деце са сметњама у развоју, како би се отклониле или ублажиле постојеће развојне сметње.
   Да би се адекватно помогло родитељима чија деца не могу да прате наставу по Плану и програму за лако ментално заосталу децу, 1995. године формира се целодневна настава у циљу васпитно-образовног рада за децу и омладину са умереном ретардацијом. Све већи број деце и не баш адекватан простор, наметнули су потребу за реорганизацијом целодневе наставе, те се 2003. године деца распоређују у девет група, на четири развојна нивоа. Том приликом, услед недостатка простора, две групе су пребачене у просторије Дечјег стваралачког центра «Машталиште» у Зрењанину, са којим школа има вишегодишњу сарадњу.
  Процедура пријема ученика и њихово укључивање у одељење је изузетно значајно због правовременог откривања специфичних развојних сметњи, одређивања корективно-педагошког третмана, сачињавања програма индивидуалних вежби у циљу ублажавања, па чак и отклањања специфичних развојних сметњи, а и због свођења адаптационих тешкоћа ученика на најмању могућу меру.
  
„Помоћ школама у раду са ученицима са сметњама у развоју“ је пројекат који је почео са реализацијом школске 2005/2006. године, и има за циљ да обезбеди помоћ редовним основним школама у корективно-педагошком раду, обзиром да су истраживања показала да је незанемарљив број деце са сметњама у развоју, а која похађају редовне основне школе.
   Све ваннаставне активности усмерене су ка стимулацији постојећих способности ради формирања интелектуално зреле, емотивно стабилне и социјално адаптивне личности, што се постиже активним учешћем у психолошким радионицама и постојећим секцијама. Сваке године школа организује бесплатне екскурзије, које омогућују деци додатно дружење и прилику да упознају нова места и градове. У школи су заступљене секције из следећих подручја: културно-уметничке, техничке и радно-производне, спортско-рекреативне. На сусретима за децу са посебним потребама, ученици школе су освојили бројна признања и награде. Стотинак пехара, диплома и захвалница налази се у витринама наше школе. Све ово је изузетно значајно за емоционално и социјално сазревање ученика, као и за комплетније сагледавање ученика и њихово функционисање унутар колектива.Као резултат дугогодишњег залагања и успешног рада, Основна и средња школа „9.мај“ добија 2000. године награду Друштва дефектолога Југославије „Миодраг Матић“, што је велико признање, али и обавеза за још веће залагање у будућем раду школе.

regular1
plocica-dugacka-desna
donji-baner-copyright