logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna
slika-za-naslovnu-ulaz-u-skolu-skola bez nasilja
Gornji baner

Машинство и обрада метала

Школска радионица

radionica-dec-2015

Кликом на горњу слику прегледајте нашу радионицу.

Наши радови

Reparacija stonih stega - mengela

Tokom redovne eksploatacije, došlo je do oštećenja površinskog sloja zaštite (farbe) stonih stega, te se ukazala potreba za obnovom istog. Na donjim slikama je prikazan postupak nanošenja osnovne boje, prskanjem.

mengele123resize

Reparacija klupa

U našem školskom dvorištu postoje dve klupe na kojima je takođe zub vremena ostavio trag, te se pristupilo njihovoj reparaciji. Na donjim slikama su prikazani neki segmenti radnih operacija tokom ovog rada.

klupa123resize

Израда мале столице-хоклице

Jedan od radova u sklopu izrade novih predmeta je i izrada male stolice bez naslona - hoklice. Neki od segmenata izrade ovog predmeta su prikazani na slikama dole.

hoklica123resize

I Z U Č I  Z A N A T !
P O S T A N I  I  T I  M A J S T O R !!!

regular1
donji-baner-copyright