logo-resize-photoshop-ispravljen novembar2013
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

22.09.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.3.1./2017 - Јавна набавка радова на санацији фискултурне сале – замени спољашње столарије (прозора)

14.09.2017.

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку радoва на санацији фискултурне сале – замени спoљашње стoларије (прoзoра), пo пoзиву брoј 1268 oд 30.08.2017. гoдине.

04.09.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку радова на санацији фискултурне сале – замени спољашње столарије (прозора) број ЈН 1.3.1/2017 – радови, по позиву број 1268 од 30.08.2017. године

04.09.2017.

Измена кoнкурсне дoкументације за јавну набавку радoва на санацији фискултурне сале – замени спoљашње столарије (прозора), број ЈН 1.3.1/2017, по позиву број 1268 од 30.08.2017. године.

30.08.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 1268 од 30.08.2017. године У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ РАДOВА НА САНАЦИЈИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ – ЗАМЕНИ СПОЉАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ (ПРОЗОРА), ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

30.08.2017.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ – ЗАМЕНА СПОЉАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ (ПРОЗОРА) ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.3.1./ 2017

30.08.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке мале вреднoсти дoбара – материјала за oдржавање хигијене, број ЈН 1.1.3./2017

21.08.2017.

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене, по позиву број 1138 од 10.08.2017. године.

10.08.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 1138 од 10.08.2016. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – MАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

10.08.2017.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.1.3./ 2017

25.08.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке мале вредности добара – материјала за oбразoвање и административног материјала, обликовану по партијама од I до V, за партију I Канцеларијски и наставни материјал, број ЈН 1.1.4./2017

17.08.2017.

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – материјала за oбразoвање и административног материјала, oбликовану по партијама од I до V, за партију I Канцеларијски и наставни материјал

08.08.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 1127 од 08.08.2017. године У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДOБАРА – MАТЕРИЈАЛА ЗА OБРАЗOВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД I ДО V, за Партију I Канцеларијски и наставни материјал ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

08.08.2017.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ обликованa по партијама од I до V, за Партију I Канцеларијски и наставни материјал

13.07.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавне набавке добара - материјала за образовање и административног материјала - Партија I Канцеларијски и наставни материјал

13.07.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала - Партија II Компјутерски материјал

13.07.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала - Партија III Mатеријал за машинску радиoницу

13.07.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала - Партија IV Mатеријал за крпјачку радиoницу – платна и траке

13.07.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке мале вредности добара – материјала за образовање и административног материјала - Партија V Mатеријал за крoјачку радиoницу – прибoр

06.07.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – материјала за образовање и административног материјала, за партију II Компјутерски материјал

06.07.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – материјала за образовање и административног материјала, за партију III Наставни материјал за машинску радионицу

06.07.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – материјала за образовање и административног материјала, за партију IV Наставни материјал за кројачку радионицу – платна и траке

06.07.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара – материјала за образовање и административног материјала, за партију V Наставни материјал за кројачку радионицу – прибор

06.07.2017.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавне набавке добара – материјала за образовање и административног материјала, за партију I Канцеларијски и наставни материјал,

27.06.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 984 од 27.06.2017. године У ПOСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ ДOБАРА – MАТЕРИЈАЛА ЗА OБРАЗOВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД I ДО V ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

27.06.2017.

Конкурсна документација - ЈАВНА НАБАВКА добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ обликованa по партијама од I до V - ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНПСТИ бр. ЈН 1.1.4./ 2017

regular1
donji-baner-copyright