logo-redizajn-2018-NOVI-FON
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

15.08.2018.

Обавештење о закљученом УГОВОРУ јавне набавке мале вредности добара – материјала за одржавање хигијене

08.08.2018.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене, по позиву број 1233 од 30.07.2018.

30.07.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 1233 Од 30.07.2018. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – MАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

30.07.2018.

Конкурсна документација - за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 1.1.3/ 2018

regular1
donji-baner-copyright