logo-resize-photoshop-ispravljen novembar2013
plocica-ispod-Loga9ma-naj-n
olovke-slika-naslovna

30.10.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом УГОВОРУ - ЈН 1.3.2./2017 - Јавна набавка радова на реконструкцији и надградњи објекта школе – уградња спољашње столарије

19.10.2017.

ОДЛУКА о додели УГОВОРА - за јавну набавку радова на реконструкцији и надградњи објекта школе – уградња спољашње столарије по позиву број 1590 од 05.10.2017. године

10.10.2017.

ИЗМЕНА и ДОПУНА конкурсне документације - за јавну набавку радова на реконструкцији и надградњи објекта школе – уградња спољашње столарије по позиву број 1590 од 05.10.2017. године

10.10.2017.

Обавештење о ПРОДУЖЕЊУ рока за подношење и отварање понуда - за јавну набавку радова на реконструкцији и надградњи објекта школе – уградња спољашње столарије - број ЈН 1.3.2./2017, по позиву број 1590 од 05.10.2017. године

05.10.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА брoј 1590 oд 05.10.2017. гoдине У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И НАДГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ – УГРАДЊА СПОЉАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9. МАЈ“ у Зрењанину

05.10.2017.

Конкурсна документација - за јавну набавку радова на реконструкцији и надградњи објекта школе – уградња спољашње столарије по позиву број 1590 од 05.10.2017. године

regular1
donji-baner-copyright